Činky


Aporty drevené

  • hmotnosť 2000g FCI (IPO 3 - voľný) (k.č. 90)
  • hmotnosť 1000g FCI (IPO 2 - voľný, SVV 2 - skok, SVV3 - šplh) (k.č. 91)
  • hmotnosť 650g FCI (IPO 1 - voľný, IPO1,2,3 - skok) (k.č. 92)
  • hmotnosť 350g (k.č. 93)
  • hmotnosť 250g (k.č. 94)
cinky1  cinky2  cinky3   cinky4

Aport jutový (k.č. 95)

jutovy1  jutovy2  jutovy3